Vad är Demola?Demola kopplar ihop studenter vid Linköpings universitet med näringslivet.
I Demola-projekt jobbar studenter skarpt – och får högskolepoäng för det.

Vad innebär Demola
i praktiken?

..
Projektarbete i gruppform,
med fria tyglar vad gäller engagemang och tid. Studenterna utmanas i projektens alla faser och utvecklar också sina färdigheter inom idégenerering och införsäljning

  Demola jobbar aktivt för att projektgrupperna ska vara så breda som möjligt i termer av deltagarnas bakgrund och kompetens.

Efter Demola?Lösningar framtagna inom Demola ägs av projektgruppen.
Vill uppdragsgivaren använda dessa, eller fortsätta att utveckla dem i egen regi, behöver de först köpa rättigheterna.

Hela köpeskillingen tillfaller projektgruppen.

   Har du läst mer än 50% av din utbildning?